Hello world from AgeCode

AgeCode là startup được thành lập vào tháng 3/2016, thuộc tập đoàn Vixage Nhật Bản

Hiện tại chúng tôi đang tập trung vào nghiệp vụ giới thiệu nhân sự, tuy nhiên trong tương lai mục tiêu chúng tôi nhắm tới sẽ trở thành công ty IT chuyên về giải trí, phát triển chiến lược tiên phong trên thế giới.

Chúng tôi là tập hợp những bạn trẻ luôn muôn thử thách, tìm tòi học hỏi và chúng tôi mong muốn làm việc với những con người năng động đầy nhiệt huyết.

Nếu bạn có ý tưởng và muốn thực hiện những gì bạn nghĩ với chính khả năng của bạn, hãy đến với chúng tôi!!!

Đừng ngại, tất cả đều bắt đầu từ câu xin chào

Xin chào | Hello | こんにちは

Latest posts by age code (see all)

Comments

comments