Author: Tản Dương

Nếu tôi nói về vấn đề thực tập sinh, thì có lẽ nhiều bạn sẽ nghĩ tới tám tiếng bưng trà bưng nước và chạy việc vặt ở văn phòng. Khá khẩm hơn một xíu là photo tài liệu, sắp xếp giấy tờ hay cao...

Công nghệ thông tin (CNTT) là một ngành không hề ưu ái con gái?! Một điệp khúc đã phải nghe đi nghe lại nhiều đến nỗi như một bi kịch dành cho những người con gái đã, đang và sắp bước vào con đường này. Tại sao hình...

Đã rất nhiều chuyên gia, rất nhiều bài viết, rất nhiều đoạn chia sẻ về vấn đề này, tôi không phải muốn lặp lại lời cảnh báo đấy, nhưng tôi muốn nhắn gửi đến các bạn đã, đang và sẽ đối diện với thực tế...