Author: Lac

Mình đọc bài của nhiều bạn trẻ và thấy một điểm chung trong hầu hết các bạn, đó là những tâm tư. Các bạn tâm tư vì hồi đó ba má bắt học kinh tế, quản trị, ngân hàng cho sang bây giờ nghĩ lại biết...